iot

Vol vrees las ik een artikel over de veiligheid van Internet of Things (IoT). Een speciaal bedreigingsanalyseteam is in het leven geroepen door de Amerikaanse overheid om de technologie beter te beveiligen tegen cyber terrorisme en hackers. Stel je voor een zelfrijdende auto die vol op mensenmassa inrijdt en de dader is niet te pakken… Ik ben van mening dat dergelijke onderzoeken veels te laat zijn opgestart. Hoe meer apparaten er worden ontsloten op het internet, hoe groter de impact is bij een grootschalige hack.

Een team van 5 tot 10 personen houdt zich hier dagelijks mee bezig. De bevindingen tot nu toe vind ik schrikbarend. Volgens de Amerikaanse overheid doen zich er een aantal veiligheidsrisico’s voor omdat het netwerk niet veilig genoeg zou zijn. Dit betekent dat apparaten ongestoord toegang kunnen krijgen tot het netwerk om zich te infiltreren in het IoT- netwerk en zodoende een onderdeel kunnen uitmaken van het netwerk. Roque devices zijn al langer een onderdeel geweest binnen netwerken, de meest voorkomende netwerken zijn Wi-Fi netwerken. In een Wi-Fi netwerk kunnen deze apparaten onderdeel maken van het netwerk en zodoende informatie ophalen en doorsluizen naar de hackers. Gevoelige informatie als bankgegevens of andere vertrouwelijke informatie kunnen op die manier buit gemaakt worden. De gevolgen van een Roque IoT apparaat kunnen nog meer schade aanbrengen. Een brug die een keer opengaat, een productiemachine die stil wordt gelegd of nog erger.

Ik pleit dan ook voor een wereldwijde aanpak ter beveiliging van IoT- apparaten, een instantie dient deze apparaten te testen en certificeren op veiligheid. Een apparaat zonder encryptiemogelijkheid zou niet toegestaan mogen worden in een IoT netwerk. De gevolgen zijn nogmaals desastreus.